عنوان: تحقیق در مورد نسبت دین و لیبرالیسم 20 ص

عنوان: تحقیق در مورد نشانه‌هاي ظهور در كلام اميرالمؤمنين

عنوان: تحقیق در مورد نصب یاتاقانها

عنوان: تحقیق در مورد نظريه اسلام در مديريت‏ منابع انسانى 20 ص

عنوان: تحقیق در مورد نظريه اقامه حدود

عنوان: تحقیق در مورد نظريه متعالى بودن زبان قرآن

عنوان: تحقیق در مورد نظريه انتظار 22 ص

عنوان: تحقیق در مورد نظریه های کارل مارکس

عنوان: تحقیق در مورد نفت 8 ص

عنوان: تحقیق در مورد نفت خاورميانه